ඔබට කැමති සෝස් වර්ග, අයිස්ක්‍රීම් සහ මිශ්‍ර පලතුරු සමඟ රස විඳින්න ගෙදරදීම සාදා ගත හැකි උණුසුම් වොෆල්ස්

 • Home
 • /
 • Cooking Recipes
 • /
 • ඔබට කැමති සෝස් වර්ග, අයිස්ක්‍රීම් සහ මිශ්‍ර පලතුරු සමඟ රස විඳින්න ගෙදරදීම සාදා ගත හැකි උණුසුම් වොෆල්ස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • බිත්තර 02
 • සීනි ග්‍රෑම් 30
 • කිරි ග්‍රෑම් 500
 • උණු කළ බටර් ග්‍රෑම් 50 
 • බේකින් කුඩු තේ හැඳි 1/4 
 • පිටි ග්‍රෑම් 240

සාදා ගන්නා ක්‍රමය

 • සිහින් පෙරනයක් භාවිතා කර වියළි අමුද්‍රව්‍ය සියල්ල හලාගෙන පසෙකින් තබන්න.
 • බිත්තර සහ සීනි මිශ්‍ර කරගන්න.
 • උණු කළ බටර් සහ කිරි ඊට එකතු කරගන්න.
 • මේ මිශ්‍රණයට හලා ගත් වියළි අමුද්‍රව්‍ය එකතු කර ගැටිති නැති වන තුරු හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න.
 • මිශ්‍රණය හොඳින් පෙරාගන්න.
 • භාවිතයට පෙර මිශ්‍රණය ශීතකරණය තුළ තබා ගන්න.
 • වොෆල් තැටියට මිශ්‍රණය වක් කිරීමට පෙර, බ්‍රෂ් එකක් භාවිතයෙන් තැටිය මතුපිට බටර් තවරන්න.
 • බටර්ස්කොච්, ස්ට්‍රෝබෙරි හෝ චොකලට් වැනි ඔබ කැමති සෝස් වර්ග, අයිස්ක්‍රීම් සහ නැවුම් පලතුරු සමඟ ගෙදරදීම සාදා ගත් වොෆල්ස් උණු උණුවේම රස විඳින්න! 

සූපවේදී රුවන් මෙන්ඩි​ස්

Don't forget to share this post!

Recent Posts

Copy-of-unnamed-300x183
March 28, 2024