නැවුම් පලතුරු සමඟ අයිස්ක්‍රීම් කෝන් තුළ සුදු චොකලට් Croissants පුඩි​​ං

 • Home
 • /
 • Cooking Recipes
 • /
 • නැවුම් පලතුරු සමඟ අයිස්ක්‍රීම් කෝන් තුළ සුදු චොකලට් Croissants පුඩි​​ං

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • දිනක් පරණ ක්‍රොසන්ට් එකක් හෝ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට
 • ක්‍රීම් මිලිලීටර් 650 යි
 • බිත්තර කහ මද හයයි
 • සීනි ග්‍රෑම් 175 යි
 • වැනිලා එසන්ස් තේ හැඳි 1/4 ක්
 • සුදු චොකලට් ග්‍රෑම් 175 ක්
 • නැවුම් ස්ට්රෝබෙරි (පෙති කපාගත්)

සාදා ගන්නා ක්‍රමය

 • සීනි සහ වැනිලා සාරය සමඟ මිශ්‍ර කරගනිමින් සාස්පාන් තුළ ක්‍රීම් ටික උතුරවා ගන්න.
 • මිශ්‍රණය ලිපෙන් බා ගන්න.
 • මේ අතර, බඳුනක කහ මද සියල්ල මිශ්‍ර කරගන්න.
 • උණු කරගත් මිශ්‍රණයට කහ මද එකතු කර මිශ්‍රණය හොඳින් පෙරා ගන්න.
 • සුදු චොකලට් මත ක්‍රීම් මිශ්‍රණය වක් කරගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න.
 • රැමකින් (ramekin) දීසිවල ක්‍රොසන්ට් සහ නැවුම් පෙති කපන ලද ස්ට්‍රෝබෙරි අතුරා ගන්න.
 • ramekins මත සුදු චොකලට් ක්‍රීම් මිශ්‍රණය එකතු කරන්න.
 • 170c ක උෂ්ණත්වයෙන් උණු වතුර භාවිතයෙන් බේක් කරගන්න. (ක්‍රීම් කැරමල් බේක් කරගන්නේ මේ ආකාරයෙනි.) 
 • විනාඩි 15-20 ක් බේක් වෙන්නට හරින්න.
 • ශීතකරණයක් තුළ එක් දිනක් සිසිල් කර ramekins ඉවත් කරගන්න.
 • මයික්‍රෝවේව් උඳුනක රත් කර, උණුසුම්ව ඔබගේ ආදරණීයයන් වෙත පිළිගන්වන්න.

Don't forget to share this post!

Recent Posts

19ae98ba88b71fcc209657ab48e27f64
July 24, 2024