භාරතයේ රජු ශාරුක් ඛාන් ආසියාවේ ජනප්‍රියම පුද්ගලයා බවට පත් වෙයි.

  • Home
  • /
  • Gossips
  • /
  • භාරතයේ රජු ශාරුක් ඛාන් ආසියාවේ ජනප්‍රියම පුද්ගලයා බවට පත් වෙයි.

මහා බි්‍රතාන්‍යයේ ‘ඊස්ටර්න් යැයි පුවත් පතට අනුව සකසා ඇති ආසියාවේ ජනප්‍රියතම පුද්ගලයන්ගේ ලැයිස්තුවේ, අංක එක ස්ථානයේ සිටින්නේ බොලිවුඞ් සුපිරි නළු ෂාරුක් ඛාන්.

Don't forget to share this post!

Recent Posts

Copy-of-unnamed-300x183
March 28, 2024