ආලින්දය – ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මානනීය ටෙලිනාට්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු,තිර පිටපත් රචකයෙකු, චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂක වරයෙකු සහ ජන මාධ්‍යවේදියෙකු වන චාමර ජනරාජ් පීරිස් සමඟ

අද සන්නස ආලින්දයට කැඳවාගෙන එන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මානනීය ටෙලිනාට්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු,තිර පිටපත් රචකයෙකු, චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂක වරයෙකු සහ ජන මාධ්‍යවේදියෙකු …

ආලින්දය – නිහාල් නෙල්සන් මහතා සමඟ

ආයුබෝවන්  නිහාල් මහත්මයා මම ඕස්ට්‍රේලියාවේ සන්නස කියන පත්තරෙන් කතා කරන්නෙ ඔව් මල්ලි මම සන්නස පත්තරේ දන්නවා. මගේ නෑදෑයෝ …

ආලින්දය – ආර් පී ආරියරත්න සහ කුමුදු සඳරත්

“පේළි පේළි පේළි සැදී ඇත්තු       ඇදෙනවා   පේළි පේළි පේළි සැදී නැට්ටුවො       එනවා  …