බොලිවුඩයේන් තවත් පෙරළියක්‌

  • Home
  • /
  • Gossips
  • /
  • බොලිවුඩයේන් තවත් පෙරළියක්‌

ෂාරුක් ඛාන් රංගනයෙන් දායක වුන Dunki දෙසැම්බර් මාසයේ 21දා සිට තිරදැක්වීමට ආරම්බ වනවා.   Pathaan සහ Jawan මෙන්ම ආදායම් වාර්තා අලුත් කිරීමට මෙම චිත්‍රපටයටත් හැකි වේවි යන්න සියලු දෙනා බලාපොරොත්තු වනවා.

Don't forget to share this post!

Recent Posts

Copy-of-unnamed-300x183
March 28, 2024